Các yếu tố cần thiết của thư chấp nhận

Thư chấp nhận là một loại thư có nhiều chức năng quan trọng. Nó được sử dụng để thông báo cho người đó về việc chấp nhận lời mời hoặc lời mời làm việc của bạn. Khi tạo một bức thư, có một số tính năng cần được đưa vào để nó trở thành một bức thư chấp nhận hoàn hảo và thể hiện chính xác ý định của bạn.

Địa chỉ người nhận một cách thích hợp

Khi chấp nhận lời mời qua thư, bạn nên đảm bảo rằng người nhận được giải quyết theo cách thích hợp. Cách tốt nhất để xác định cách xưng hô với một người là xem thông tin liên hệ của họ trên thư mời. Địa chỉ người nhận giống như cách họ đề cập đến chính họ trong lời mời. Nếu tên là họ và tên, chỉ cần nhập tên của họ: Ông (họ) hoặc Bà (họ). Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn sử dụng tên chính xác trong lời chào.

Bức thư nên dễ chịu nhưng rõ ràng và trực tiếp

Thư chấp nhận phải được viết sao cho có giọng điệu tổng thể dễ chịu, nhưng cũng phải rõ ràng và đi thẳng vào vấn đề. Bạn muốn cho người nhận biết rằng bạn sẽ tham dự buổi họp mặt của họ và rất vui được tham gia vào lễ kỷ niệm, nếu đi dự tiệc. Nếu thư xin việc, giọng điệu sẽ chuyên nghiệp hơn, nhưng vẫn ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề.

Lặp lại những gì đã được cung cấp

Trong thư, bạn nên nhắc lại những gì đã được đưa ra trong thư mời hoặc lời mời làm việc ban đầu. Vui lòng cho biết rằng bạn rất vui khi nhận lời mời tham dự bữa tiệc vào ngày 3 tháng 12 hoặc bạn rất vui khi được thông báo về vị trí kế toán. Điều này sẽ giúp xem xét lời đề nghị một cách nghiêm túc và cho người nhận biết rằng bạn biết bạn đang được mời tham gia vào công việc gì hoặc vị trí bạn đang được đề nghị.

Đóng thư chấp nhận bằng cách cảm ơn người nhận

Trước khi kết thúc bức thư của mình, bạn muốn đảm bảo rằng bạn phải cảm ơn người nhận một lần nữa vì đã mời bạn đến bữa tiệc hoặc giao cho bạn công việc tuyệt vời này. Điều này sẽ thể hiện sự đánh giá cao và mong đợi thực sự của bạn đối với sự kiện hoặc nhiệm vụ sẽ bắt đầu.

*Bài viết theo quan điểm của tác giả: Daryl K Smith, chúng tôi chỉ biên dịch và giới thiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Proudly powered by WordPress | Theme: Journey Blog by Crimson Themes.