giấy bóng bán dẫn

Transistor giấy là một trong những phát minh quan trọng nhất của kỷ nguyên hiện đại. Nó đã cách mạng hóa thiết bị điện tử và mở khóa các mạch mới và nhỏ hơn rất nhiều. Các nhà nghiên cứu Bồ Đào Nha đã sản xuất các bóng bán dẫn bằng giấy đầu tiên. Nói chính xác hơn, họ đã tạo ra các bóng bán dẫn hiệu ứng trường (FET) đầu tiên bằng một lớp giấy xen kẽ. Theo nhóm nghiên cứu, những bóng bán dẫn mới này cung cấp mức hiệu suất tương tự như ‘bóng bán dẫn oxit màng mỏng (TFT) tiên tiến nhất được sản xuất trong chất nền silicon tinh thể hoặc thủy tinh.

Giấy thông thường được sử dụng trên cả hai mặt trong sản xuất bóng bán dẫn giấy. Điều đó có nghĩa là giấy được sử dụng thay vì silicone được phát minh bởi một nhóm người Bồ Đào Nha và được sản xuất ở nhiệt độ môi trường. Theo cách này, giấy hoạt động đồng thời như một chất cách điện và như một chất nền. Ngoài ra, các đặc tính điện của thiết bị đã chỉ ra rằng hiệu quả của FET tổng hợp tốt hơn so với hiệu quả của TFT silicon vô định hình và sánh ngang với trạng thái hiện đại thực tế của một số bóng bán dẫn oxit.

Ngày càng có nhiều người quan tâm đến việc sử dụng các polyme sinh học cho các ứng dụng điện tử chi phí thấp. Vì cellulose là polyme sinh học quan trọng nhất thế giới nên một số nhóm nghiên cứu quốc tế đã báo cáo việc sử dụng giấy làm vật liệu hỗ trợ vật lý (chất nền) của các thiết bị điện tử, nhưng chưa có ai sử dụng giấy làm thành phần xen kẽ của FET.

Cellulose không chỉ được sử dụng làm chất nền mà còn đóng vai trò là chất cách điện bằng cách chế tạo các thiết bị trên cả hai mặt giấy. Nói thêm rằng bóng bán dẫn giấy hoạt động tốt hơn bóng bán dẫn màng mỏng silicon vô định hình được sử dụng trong màn hình LCD hiện đại và có thể so sánh với bóng bán dẫn màng mỏng oxit mới nhất vẫn còn hiếm.

Vì giấy mềm dẻo và là vật liệu sinh học nên nó sẽ mở ra những khả năng mới cho màn hình linh hoạt, dán nhãn sinh học, màn hình nhỏ và rẻ tiền có thể được sử dụng để dán nhãn cho những thứ khác nhau, v.v. Mối quan tâm duy nhất của chúng tôi cho đến nay là sự xuống cấp, chẳng hạn như tuổi của màn hình trên giấy.

Những kết quả này cho thấy triển vọng cho các thiết bị điện tử dùng một lần mới, chẳng hạn như màn hình giấy, nhãn thông minh, bao bì thông minh, ứng dụng sinh trắc học và thẻ RFID.

thiết bị riêng biệt

Để biết thêm chi tiết về các nhà cung cấp thiết bị điện tử.

*Bài viết theo quan điểm của tác giả: Prahlad Beganto Sharma, chúng tôi chỉ biên dịch và giới thiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Proudly powered by WordPress | Theme: Journey Blog by Crimson Themes.