hợp phần nghiên cứu khả thi

Nghiên cứu khả thi được thực hiện để giảm rủi ro và xác minh tính khả thi của dự án. Ngay khi chắc chắn rằng một dự án nhất định có thể được thực hiện có lãi, thì nó mới có thể được thực hiện. Nó không chỉ là một cuộc điều tra mà đồng thời là một kế hoạch hoặc khuôn khổ về cách thực hiện một dự án kinh doanh sẽ được hoàn thành.

Nghiên cứu khả thi bao gồm năm thành phần chính: nghiên cứu tiếp thị, nghiên cứu kỹ thuật, nghiên cứu quản lý, nghiên cứu tài chính và mong muốn xã hội.

Trong quá trình nghiên cứu marketing, nhà nghiên cứu phải xác định liệu có đủ nhu cầu về sản phẩm cũng như vị thế cạnh tranh của công ty trong ngành hay không. Dự báo bán hàng cho dự án cũng phải được điều tra như một phần của nghiên cứu thị trường.

Quá trình sản xuất, quy mô của nhà máy, lịch trình sản xuất, máy móc, vị trí và hình thức của nhà máy, cấu trúc, nguyên liệu thô, thiết bị và xử lý chất thải được xem xét trong nghiên cứu kỹ thuật.

Quản lý nghiên cứu liên quan đến phương pháp quản lý dự án như tổ chức doanh nghiệp bao gồm sơ đồ tổ chức và nhiệm vụ của từng nhân viên hành chính, kỹ năng và số lượng công nhân cần thiết.

Trong nghiên cứu tài chính, nhà nghiên cứu nên bao gồm việc đánh giá tổng yêu cầu về vốn, sản lượng hòa vốn, doanh số bán hàng và giá cả, số lượng bán hàng cần thiết để kiếm được một khoản lợi nhuận nhất định và thời gian hoàn vốn bằng tiền mặt.

Cuối cùng, cuối cùng là mong muốn xã hội đo lường lợi ích kinh tế cho những người sống trong cộng đồng và khu vực xung quanh.

Không có gì ngạc nhiên khi một trong những bước quan trọng nhất trong phát triển kinh doanh là nghiên cứu khả thi. Một nghiên cứu khả thi được sử dụng để xác định tiềm năng thành công của một doanh nghiệp được đề xuất. Sự thành công của nghiên cứu khả thi dựa trên việc xác định và đánh giá cẩn thận tất cả các khía cạnh quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp.

*Bài viết theo quan điểm của tác giả: Charise Mendoza, chúng tôi chỉ biên dịch và giới thiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Proudly powered by WordPress | Theme: Journey Blog by Crimson Themes.