Khoa học và Kỹ thuật Máy tính là gì?

Vì vậy, trước hết chúng ta cần biết, khoa học và kỹ thuật máy tính là gì?

Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (CSE) là sự kết hợp của hai lĩnh vực là Khoa học máy tính và kỹ thuật máy tính.

CSE là một chủ đề chung liên quan đến phần cứng và phần mềm máy tính. Nó bao gồm nhiều chủ đề liên quan đến tính toán, chẳng hạn như phân tích trừu tượng các thuật toán, ngữ pháp chính thức và các chủ đề khác nhau như ngôn ngữ lập trình, thiết kế chương trình, phần mềm và phần cứng máy tính. Nó bao gồm thiết kế phần mềm (Trình biên dịch, hệ điều hành), thiết kế phần cứng (RAM, CPU, v.v.). Nói cách khác, đây là một nghiên cứu về máy tính cung cấp thông tin về phần cứng và hệ điều hành như thanh ghi, nhân đa nhiệm, bus dữ liệu, bus địa chỉ, v.v. Lĩnh vực kỹ thuật này là nghiên cứu về các nguyên tắc của máy tính giúp các cá nhân hiểu được. Làm thế nào máy tính giải quyết vấn đề. Là một chuyên gia máy tính, một người có thể tìm được việc làm trong nhiều môi trường trong các tổ chức học thuật, nghiên cứu, công nghiệp, chính phủ, tư nhân và doanh nghiệp. Vai trò của kỹ sư máy tính là phân tích vấn đề để tìm giải pháp, tạo và thử nghiệm, làm việc theo nhóm để phát triển sản phẩm, thiết bị đa phương tiện, v.v. Sau khi học chuyên ngành khoa học máy tính, người ta có thể nghiên cứu trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, thiết kế và kỹ thuật máy tính, kiến ​​trúc máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm, lý thuyết máy tính, hệ điều hành và mạng cũng như các ứng dụng phần mềm.

Trong CSE, chúng tôi nghiên cứu các nguyên tắc kỹ thuật liên quan đến thiết kế, kỹ thuật, phát triển, tích hợp và thử nghiệm hệ thống máy tính ở hầu hết mọi cấp độ. Lĩnh vực kỹ thuật này cũng bao gồm toán học và khoa học, lý thuyết điện và điện tử, kỹ thuật vật liệu và các nguyên tắc cơ bản về lập trình. Sinh viên Khoa học Máy tính và Kỹ thuật sẽ học về các kỹ thuật kỹ thuật cơ bản, giống như các sinh viên kỹ thuật khác, trong Năm 1. Những kỹ thuật này bao gồm toán kỹ thuật, vật lý và hóa học, và vẽ kỹ thuật. Từ năm thứ hai, họ được tiếp xúc với các môn khoa học máy tính cốt lõi như lập trình, cấu trúc dữ liệu, logic kỹ thuật số, khoa học máy tính lý thuyết, thuật toán, mạng máy tính, hệ điều hành, công nghệ web, cơ sở dữ liệu và kiến ​​trúc máy tính. CSE có liên quan đến sự đổi mới và phát triển của phần mềm và phần cứng.

Đây là một lĩnh vực tuyệt vời để có cơ hội trong cả công ty phần mềm và giáo dục đại học. Vì máy tính được sử dụng rộng rãi trong hầu hết mọi tầng lớp xã hội nên nó tạo ra một công việc tuyệt vời cho sinh viên CSE. Đồng thời, nhu cầu ngày càng tăng và các ứng dụng đã duy trì nguồn tài trợ nghiên cứu tồn tại, thu hút nhiều sinh viên chọn giáo dục đại học.

*Bài viết theo quan điểm của tác giả: Kattula Krishna Prasad, chúng tôi chỉ biên dịch và giới thiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Proudly powered by WordPress | Theme: Journey Blog by Crimson Themes.