Deprecated: Required parameter $post_type follows optional parameter $output in /home/giaresit/domains/linhkien.xyz/public_html/wp-content/plugins/wp-automatic/wp-automatic.php on line 720
Kỹ thuật đảo ngược - Linh kiện

Kỹ thuật đảo ngược

Kỹ thuật là một nghề và nghệ thuật để phát triển và sử dụng các cấu trúc, máy móc, vật liệu, thiết bị, quy trình và hệ thống thông qua các phương pháp khoa học, kỹ thuật và toán học. Kỹ thuật được chia thành hai: kỹ thuật chuyển tiếp và kỹ thuật năm trước.

Kỹ thuật chuyển tiếp liên quan đến các phương pháp kỹ thuật truyền thống. Sự phát triển của những phát minh như vậy từ tư duy phê phán, sáng tạo thiết kế logic đến thực hiện và sản xuất.

Kỹ thuật đảo ngược là phương pháp xác định các chức năng và nguyên tắc công nghệ của các vật thể, thiết bị, hệ thống hoặc một số thiết bị nhất định thông qua việc phân tích và sử dụng các thiết bị điện tử và cơ khí hoặc thậm chí các chương trình phần mềm. Nguyên tắc của loại kỹ thuật này là tạo ra hoặc phát triển một sản phẩm khác bằng cách sử dụng các nguyên tắc đằng sau một thiết bị cụ thể.

Quá trình nghiên cứu hệ thống của một sản phẩm cụ thể trong kỹ thuật đảo ngược là nhận biết các phần tử và mối quan hệ của chúng, phát triển nguyên mẫu của hệ thống và phát triển biểu diễn vật lý và logic của hệ thống ở dạng cao hơn.

Các lĩnh vực phổ biến sử dụng loại kỹ thuật này là giải trí, hóa học, điện tử, công nghệ phần mềm, vi mạch, sản phẩm tiêu dùng và thiết kế cơ khí. Nguyên tắc của kỹ thuật đảo ngược không chỉ là sao chép hoặc lặp lại sản phẩm mà nó còn được sử dụng trong việc phát triển sản phẩm tương tự trong tương lai và giảm thời gian phát triển sản phẩm. Các nhà sản xuất không ngừng tìm kiếm những phát triển mới và ý tưởng mới về cách phát triển với ít thời gian hơn nhằm tăng hiệu quả tiếp thị, chất lượng và độ bền của sản phẩm.

Các lý do khác khiến kỹ thuật đảo ngược được thực hiện: nhà phát triển ban đầu của sản phẩm không còn sản xuất sản phẩm nữa, nhà phát triển ban đầu không tồn tại nhưng người tiêu dùng cần nó, tài liệu về sản phẩm không đầy đủ hoặc bị thất lạc, cải cách. thiết bị, điều tra tính năng sản phẩm của đối thủ và cập nhật thiết bị Silk lỗi thời và một số kỹ thuật sản xuất lạc hậu.

*Bài viết theo quan điểm của tác giả: Gayle Pelayo, chúng tôi chỉ biên dịch và giới thiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Proudly powered by WordPress | Theme: Journey Blog by Crimson Themes.