Làm thế nào để cập nhật về máy tính và công nghệ với các bài viết

Đọc các bài báo trực tuyến, được viết bởi những người biết họ đang nói về điều gì, có lẽ là cách tốt nhất để luôn cập nhật về bất kỳ chủ đề nào, đặc biệt là máy tính và công nghệ mới.

Với việc các thành phần máy tính ngày càng nhanh hơn và đòi hỏi khắt khe hơn mỗi ngày, thật ngạc nhiên khi bất kỳ ai cũng có một chiếc máy tính hiện đại. Và công nghệ nói chung đang phát triển với một tốc độ đáng kinh ngạc, mỗi ngày đều là những gì con người tiên tiến nhất từng có.

Vì vậy, với suy nghĩ này, bạn có thể tự hỏi làm thế nào bạn có thể sống với tất cả, trong khi vẫn tìm hiểu về công nghệ hiện tại. Sự thật là, về cơ bản trong lĩnh vực công nghệ, bạn phải học và thực hành cùng một lúc.

Cách tìm bài báo hay trên máy tính

Sử dụng các công cụ tìm kiếm để biết thông tin là điều mà mọi người đều làm, nhưng nhìn chung việc tìm kiếm trả về thông tin cũ và các trang có thông tin bạn đang tìm kiếm nằm rải rác xung quanh.

Cách tốt nhất để tìm các bài viết chất lượng cao và danh sách bài viết giàu thông tin là nhập từ “bài báo” cùng với cụm từ tìm kiếm của bạn. Bằng cách này, kết quả tìm kiếm mà bạn nhận được rất có thể sẽ chỉ là các bài báo và danh sách bài viết có chứa thông tin liên quan đến phần còn lại của cụm từ tìm kiếm của bạn.

Làm theo công nghệ hiện tại

Mặc dù bạn có thể sử dụng các phương pháp tương tự như tôi đã liệt kê ở trên để tìm thông tin và bài báo về máy tính, nhưng bạn cũng có thể làm tương tự đối với thông tin công nghệ. Vấn đề với điều đó là bạn không bao giờ có thể chắc chắn tác giả biết họ đang nói về điều gì.

Thông thường ở cuối bài viết có một hộp tài nguyên có liên kết đến trang web của tác giả, nhưng ngay cả khi đó cũng khó để biết ai biết họ đang nói về điều gì.

Những gì tôi làm thường là một trong hai điều. Tôi kiểm tra kỹ những gì mình đang đọc bằng cách tìm kiếm cùng một từ trong công cụ tìm kiếm và xem liệu các tác giả khác có nói điều tương tự không.

Bạn cũng có thể sử dụng các trang tin tức thăm dò xã hội phổ biến nhưng thường xuyên thay đổi như Digg hoặc StumbleUpon. Thực hiện tìm kiếm các trang web đó và khi bạn truy cập chúng, bạn sẽ thấy rằng các thành viên khác giống như bạn có thể bỏ phiếu cho thông tin và bài viết mà họ biết hoặc tin là đúng.

Mặc dù đôi khi mọi người có thể bị lừa đảo và thông tin sai lệch được lan truyền, nhưng đó thường là một trang web bình thường do Joe Anonymous sở hữu và điều hành.

Vì vậy, tóm lại, cách tốt nhất để gắn bó với máy tính và công nghệ là sử dụng các công cụ tìm kiếm và tiếp tục sử dụng các trang web mà bạn biết là đúng, ít nhất là đối với hầu hết các phần.

*Bài viết theo quan điểm của tác giả: Michael Cottier, chúng tôi chỉ biên dịch và giới thiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Proudly powered by WordPress | Theme: Journey Blog by Crimson Themes.